ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน [ Login สมัครสมาชิกบอร์ดคลิกที่นี่ ]
 
วิธีการนำ Feed ไปแปะในเว็บไซต์ของท่านนะครับ
  • ให้ดาวน์โหลดโค๊ดตัวตัววนี้ก่อนครับ TktRssReader.rar
  • แล้วทำการแตก Rar โดยใช้โปรแกรม WinRar หรือ WinZip ก็ได้ครับ
  • วางโฟลเดอร์ชื่อ cache กับ lib โดยโฟลเดอร์ cache จะทำการแคช Feed จากเว็บเพื่อลดเวลาในการส่งข้อมูลระหว่้างเว็บคุณและเว็บของเรา
  • นำโค๊ดจากไฟล์ index.php ไปวางในส่วนที่คุณต้องการแสดง Feed โดยรุปแบบในการแสดงมีคร่าวๆ ดังนี้
รุปแบบที่ 1 แสดงแบบสไลด์ขึ้น
<?php
include('lib/TktRssReader.php');
$TktRssReader = new TktRssReader;
$TktRssReader->set_cache_duration(5);
$TktRssReader->uri = 'http://board.trekkingthai.com/board/rss/rss.php?forum_id=1';
$TktRssReader->count = 5;
$TktRssReader->description = true;
$TktRssReader->marquee = true;
$TktRssReader->marquee_direction = 'up';
$TktRssReader->bullet = false;
$Feed = $TktRssReader->feed();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php echo $Feed; ?>
</body>
</html>
หัวข้อกระทู้ที่ 1.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 2.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 3.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 4.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 5.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้
รูปแบบที่ 2 แสดงแบบสไลด์ลง
<?php
include('lib/TktRssReader.php');
$TktRssReader = new TktRssReader;
$TktRssReader->set_cache_duration(5);
$TktRssReader->uri = 'http://board.trekkingthai.com/board/rss/rss.php?forum_id=1';
$TktRssReader->count = 5;
$TktRssReader->description = false;
$TktRssReader->marquee = true;
$TktRssReader->marquee_direction = 'up';
$TktRssReader->bullet = false;
$Feed = $TktRssReader->feed();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php echo $Feed; ?>
</body>
</html>
หัวข้อกระทู้ที่ 1.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 2.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 3.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 4.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 5.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้
รูปแบบที่ 3 แสดงแบบธรรมดา + รายละเอียด
<?php
include('lib/TktRssReader.php');
$TktRssReader = new TktRssReader;
$TktRssReader->set_cache_duration(5);
$TktRssReader->uri = 'http://board.trekkingthai.com/board/rss/rss.php?forum_id=1';
$TktRssReader->count = 5;
$TktRssReader->description = true;
$Feed = $TktRssReader->feed();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php echo $Feed; ?>
</body>
</html>
หัวข้อกระทู้ที่ 1.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 2.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 3.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 4.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้

หัวข้อกระทู้ที่ 5.
รายละเอียดหัวข้อกระทู้
รูปแบบที่ 4 แสดงแบบธรรมดาไม่เอารายละเอียด
<?php
include('lib/TktRssReader.php');
$TktRssReader = new TktRssReader;
$TktRssReader->set_cache_duration(5);
$TktRssReader->uri = 'http://board.trekkingthai.com/board/rss/rss.php?forum_id=1';
$TktRssReader->count = 5;
$TktRssReader->description = false;
$TktRssReader->bullet = false;
$Feed = $TktRssReader->feed();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php echo $Feed; ?>
</body>
</html>
หัวข้อกระทู้ที่ 1.

หัวข้อกระทู้ที่ 2.

หัวข้อกระทู้ที่ 3.

หัวข้อกระทู้ที่ 4.

หัวข้อกระทู้ที่ 5.
รูปแบบที่ 5 แสดงแบบธรรมดาโดยมี Bullet
<?php
include('lib/TktRssReader.php');
$TktRssReader = new TktRssReader;
$TktRssReader->set_cache_duration(5);
$TktRssReader->uri = 'http://board.trekkingthai.com/board/rss/rss.php?forum_id=1';
$TktRssReader->count = 8;
$TktRssReader->description = false;
$TktRssReader->bullet = true;
$Feed = $TktRssReader->feed();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
</head>
<body>
<?php echo $Feed; ?>
</body>
</html>
ตัวแปรที่ใช้กำหนดค่า
$TktRssReader->uri
เป็นตัวแปรสำคัญ ส่วนนี้คือ URL ของฟอรัมที่ท่านต้องการจะ Feed โดยดูได้จากหน้ารวมบอร์ด ที่มีสัญลักษณ์ไอคอน โดยท่านสามารถ Copy Link ที่อยู่บน Address ของ Browser มาวางตรงนี้ได้เลย
$TktRssReader->set_cache_duration(3600);
คือการกำหนดระยะเวลาในการแคชไฟล์ มีหน่วยเป็นวินาที โดยแคชไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่เว็บของท่าน ถ้ากำหนดนานเกินไป ข่าวสารของเว็บท่านจะไม่อัพเดตนะครับ
$TktRssReader->count
คือการกำหนดให้แสดง Feed ออกมาทั้งหมดกี่หัวข้อ แต่จะไม่เกินที่ทางจำนวนของ TKT จะ Feed ให้
$TktRssReader->marquee
คือการกำหนดรูปแบบว่าให้มีการสไลด์หรือไม่ โดย TRUE ให้มีการสไลด์
$TktRssReader->description
คือการกำหนดให้มีการแสดงรายละเอียดของหัวข้อกระทู้หรือไม่
$TktRssReader->bullet
คือการกำหนดให้ใส่ Bullet หน้าหัวข้อ
 
เวบนี้สงวนลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 และยังสงวนอยู่ ออกแบบเวอร์ชั่น Beta 6.2 โดยนาย o-re-o แฟลชโดย นายนาเม๊ก ฟอร์นบางส่วนจากเวบ iannnnn.com [ Developed by Sarat Khattiya ]
อำนวยการผลิตโดย Mr.OB1า เวบจะดูดีเมื่อเชตหน้าไปที่ 1024 x 768 และใช้ Browser ของนายบิลเกต