กระทู้ที่ 87514: Aichi Prefecture - พาไปเที่ยวสี่เมือง - Chiryu , Inuyama , Okazaki , Yatsuhashi

โดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 22:24 น.
แผนที่เส้นทางรถไฟ Aichi Prefecture


ดูลิงก์ประกอบ :

http://www.meitetsu.co.jp/english/route/network/index.html

http://www.meitetsu.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2006/09/20/mar_r3.gif

ความเห็นที่: 33 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:32 น.
Gomangoku Wisteria ใน Okazaki Park บริเวณ Okazaki Castle


เทศกาลชมดอก Wisteria - Gomagoku Fuji Matsuri ช่วงปลายเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.

ความเห็นที่: 1 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 22:51 น.
ภาพพิมพ์ไม้ รูปบริเวณเมือง Chiryu ในอดีต โดยศิลปินชึ่อดังของญี่ปุ่น - Ando Hiroshige


อดีตของเมือง Chiryu หรือในสมัยก่อนนี้บริเวณรอบๆ Chiryu Shrine มีเมืองเล็กๆอยู่หลายเมือง และมีตลาดขายม้าอยู่ด้วย


ราวศตวรรษที่ 16 เมื่อ Edo ( Tokyo ปัจจุบัน ) เป็นเมืองสำคัญทางทหารและการเมือง มีถนนหลวงเชื่อมระหว่าง Edo และ Kyoto ตลอดเส้นทางนี้จะมีเมืองหลักๆอยู่ทั้งหมด 53 เมือง Chiryu เป็นเมืองที่ 39 จาก เมืองหลวงEdo
เขตเมือง Chiryu ข้างๆถนนหลวงสายนี้ ก้จะมีตลาดม้าดังในภาพตั้งแต่ปีค.ศ. 1604 บนถนนหลวง Tokaido นี้โดยรัฐบาลโชกุนได้ปลูกต้นสนดำให้ตลอดเส้นทาง เพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้เดินทางสายนี้ นอกจากนี้ในฤดูหนาวยังสามารถช่วยป้องกันลมและหิมะอีกด้วย


ปัจจุบันยังคงมีต้นสนดำหลงเหลือบนเส้นทางอดีตถนนหลวง Tokaido ประมาณกว่า 170 ต้น


ความเห็นที่: 2 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 22:54 น.
ภาพพิมพ์ไม้ รูปในอดีตเมือง Chiryu อีกรูปหนึ่ง โดยศิลปิน Ando Hiroshige


ตอนแรกตั้งใจจะไปดูสวนดอก Iris ที่วัดเมือง Yatsuhashi เนื่องจากการเดินทางไปที่ Yatsuhashi จากเมือง Nagoya ( Nagoya - Toyohashi ) ต้องไปเปลี่ยนรถไฟที่เมือง Chiryu ( Chiryu - Toyotashi ) - ดูลิงก์รถไฟที่ 2 ในคห.1 ประกอบ

บังเอิญสังเกตว่ามีคนญี่ปุ่นบนขบวนรถไฟมากกว่าปกติ และมีคนส่วนใหญ่ใส่ชุด Yugata
พอถึงเมืองชิริว ก็ลงกันที่นีมาก โดยเฉพาะพวกที่ใส่ชุดยูกาตะ ผู้คนต่างรีบเข้าไปในเมืองเกือบหมด มีเฉพาะพวกเรา 2 - 3 คนยืนอยู่ที่ชานชาลา สงสัยมากเลยตามไปดูใกล้ทางออกฃองสถานี เห็นโปสเตอร์ Chiryu Festival
ก็เลยต้องกลับมาที่นี่ตอนเที่ยงหลังจากไปชม Iris ที่ Yatsuhashi

ความเห็นที่: 3 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:06 น.
Chiryu Shrine , Chiryu City
ต้นเดือนพฤษภาคม 02 - 03 พ.ค. มีงาน Chiryu Festival ที่บริเวณ Chiryu Shrine ( Chiryu Jinja ) - วัดในลัทธิชินโต


มีการแห่รถศาลเจ้า ( Festival Float ) 5 ลำ
และเมื่อเตลื่อนขบวนมาจอดบริเวณ Chiryu Shrine จะมีการแสดงละครหุ่น Bunraku และ หุ่นกระบอก Karakuri บนรถศาลเจ้า ที่จอดเคียงข้างกัน


นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอื่นๆอีกที่ Chiryu

- Kakitsubata Festival เทศกาลชมดอก Iris ที่ Muryoujuji Temple เมือง Yatsuhashi ประมาณปลายเดือนเม.ย. - ปลายเดือนพ.ค.

- Festival of Flower Irises เทศกาลชมดอก Iris ทั้งเดือนมิถุนายน ที่ Chiryu Park

- Fire Festival of Akiba Shrine - Tedutsu - Hanabai แสดงดอกไม้ไฟที่ถือโดยชายฉกรรจ์ วันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี ที่ Chiryu Jinja

ความเห็นที่: 4 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:14 น.
Five Festival Floats of Chiryu Festival

รถศาลเจ้า 5 ลำในขบวนแห่ มีดังนี้
- Hon - machi
- Naka - sin - machi
- Nishi - machi
- Takara - machi
- Yama - machi

ความเห็นที่: 5 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:18 น.
Chiryu Festival , Chiryu Shrine

นอกจากการแสดงละครหุ่น Bunraku โดยใช้ผู้ชักหุ่นเป็นผู้ถือหุ่นเอง บนรถ Festival Floats แล้ว

ส่วนบนสุดของรถ Festival Floats ก็จะมีการแสดงหุ่นกระบอกที่ควบคุมด้วยสาย - Karakuri Marionettes Performance จากผู้ควบคุมด้านล่าง อีกด้วย

หุ่นกระบอก Karakuri ของเมือง Chiryu มีประวัติย้อนไปได้ถึงปีค.ศ. 1724 ตัวหุ่นกระบอกของที่นี่ไม่ได้สร้างโดยช่างเฉพาะทาง หรือคนทำตุ๊กตากล แต่เป็นชาวบ้านธรรมดา ตัวหุ่นก็ทำจากวัสดุเหลือใช้พื้นๆ เช่น ผ้า , ไม้ ส่วนกลไกก็ไม่ซับซ้อน

Karakuri Marionettes of Chiryu เป็นหุ่นกระบอกในระดับชั้น Ito - Karakuri ( playing by some lines )
การแสดงที่นี่เป็นเรื่อง Itonotani - Kassen ประกอบด้วย Gidaiyu - ดนตรีและร้องเพลงประกอบละครหุ่น Karkuri ใช้เพลงSyamisen หรือ Zyoururi
การแสดงหุ่นกระบอก Karakuri นับเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

ความเห็นที่: 6 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:24 น.
Chiryu Festival , Chiryu Shrine

การแสดงละครหุ่น Bunraku บน Festival Floats ซึ่งจะแสดงบน Float ทีละลำตามลำดับ เวียนไปเรื่อยๆจนจบเรื่อง

ความเห็นที่: 7 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:25 น.
ละครหุ่น Bunraku , Chiryu Festival , Chiryu Shrine

การแสดงละครหุ่น Bunraku เป็นการแสดงโบราณ มีต้นกำเนิดในสมัย Edo ในปีค.ศ.1747 โดยใช้ผู้ควบคุมหุ่น 3 คนต่อหุ่นหนึ่งตัว และมีดนตรีและการร้องเพลงประกอบ - Gidaiyu

ในญี่ปุ่นมีการแสดงละครหุ่น Bunraku หาชมได้หลายแห่ง แต่การแสดงละครหุ่น Bunraku บน Festival Floats มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่เมืองชิริว
ที่เมืองชืริวนี้มีการส่งเสริมการแสดงละครหุ่น Bunraku เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงแขนงนี้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีการสอนการแสดงละครหุ่นนี้ที่ Ryuhoku High School และมีการสอนการขับร้องและดนตรีประกอบการแสดงละครหุ่นBunraku - Gidaiyu ในโรงเรียนประถมด้วย

ความเห็นที่: 8 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:27 น.
ละครหุ่น Bunraku , Chiryu Festival , Chiryu Shrine


ให้เปรียบเทียบกับรูปในคห.7 หน้าหุ่นเปลี่ยนจากหญิงสาวเป็นปีศาจ

ความเห็นที่: 9 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:33 น.
ละครหุ่น Bunraku , Chiryu Festival , Chiryu Shrine

ความเห็นที่: 10 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:34 น.
Wooden Pagoda , Chiryu Shrine

ไม่แน่ใจว่าคือ Taho - Tou ( Tower Treasure House ) - Important National Cultural Property หรือไม่

ความเห็นที่: 11 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:37 น.
Chiryu Shrine


Miko ในลัทธิชินโต กำลังรำขอพร ขณะที่พระอาวุโสกำลังให้พรเด็ก และคนทั่วไป โดยถือพัดไว้เหนือศรีษะผู้มาขอพร พร้อมทั้งสั่นพวงกระดิ่งเหนือพัด และสวดมนต์ให้

ความเห็นที่: 12 ตอบโดย: kux เมื่อ: 4 เม.ย. 2550 เวลา 23:41 น.
ส่งท้ายเมือง Chiryu ด้วยฝาท่อที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกเมืองในญี่ปุ่น


เมือง Chiryu มี ดอก Iris พันธุ์ Kakitsubata - rabbit ear Iris เป็นดอกไม้สัญญลักษณ์ของเมือง และมี Zerkova Tree เป็นต้นไม้ของเมือง


ผลิตภัณฑ์ของเมือง Chiryu

- ขนม O - An - Maki - คล้ายๆขนมโตเกียวแบบที่มีขายในบ้านเรา แต่แป้งนุ่มและอร่อยกว่า มีไส้ถั่วแดงกวน และ ไส้ครีมชีส

- Kizi - Men - ก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุปโชยุร้อน หรือ ผัด มีกำเนิดจากร้านเล็กๆที่ชื่อ Kadoya ใน Chiryu

ความเห็นที่: 13 ตอบโดย: Patches เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 01:43 น.

มาปาดค่ะ มาเก็บข้อมูล รอชมต่อนะคะ


ความเห็นที่: 14 ตอบโดย: kosamer เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 07:31 น.
นอนดีทั้งคุณ kux คุณ Patches เลยนะค่ะ    ขบวนแห่และละครหุ่นที่คุณ kux นำมาฝากยังไม่เคยมีโอกาสได้ชมเลยค่ะ  เมือง Inuyama ก็เป็นอีกเป้ามหายหนึ่งที่อยากไปเยือนค่ะ 

ความเห็นที่: 15 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 11:48 น.
คุณ Patches  , คุณ Kosamer - ขอบคุณที่ติดตาม 

รอบนี้ข้อมูลใส่ช้าหน่อย ไม่ค่อยมีเวลา - ใช้วิธีโพสต์รูปก่อน แล้วเข้ามาใส่ข้อมูลทีหลังอะ    
คงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งจบกระทู้      ถ้าต้องการข้อมูลก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ.....

ความเห็นที่: 17 ตอบโดย: canaregg เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:15 น.

  มารอชมเมืองต่อไปครับ


ความเห็นที่: 16 ตอบโดย: สนุกประเทศ เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 13:23 น.

ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นสวยมากครับ

เห็นแล้วชอบใจทุกครั้งเลยครับ


ความเห็นที่: 18 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:50 น.
แผนที่เมือง Inuyama


การเดินทางมายังเมือง Inuyama


- จาก Tokyo ด้วยรถไฟ Shinkansen ใช้เวลา 2 ช.ม. มายัง Nagoya
- จาก Osaka ด้วยรถไฟ Shinkansen ใช้เวลา 1 ช.ม. มายัง Nagoya


จาก Nagoya ไปยัง Inuyama โดยรถไฟ Meitetsu Line ใช้เวลา 30 นาที


จากสถานีรถไฟ Inuyama ไป Inuyama Castle หากเดินเท้าใช้เวลาประมาณ 15 นาที หากใช้ Taxi ก็จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ความเห็นที่: 19 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:52 น.
Inuyama Castle


นอกจาก Inuyama Castle เมืองอินูยามา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีก

- Urakeun ( National Treasure Tea Arbor Jo - An ) - อาคารใช้ในพิธีชงชา ที่สร้างโดย Oda Urakusai - อาจารย์ด้านพิธีชงชาที่มีชื่อเสียง เป็นอาคารโบราณในพิธีชงชาหนึ่งในสามอาคารที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

เปิดทุกวัน
01 มี.ค. 30 พ.ย. เวลา 09.30 - 16.00 น.
01 ธ.ค. สิ้นเดือน ก.พ เวลา 09.30 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม 1,000 เยน ค่าน้ำชาที่ละ 500 เยน ค่าเช่าห้อง 25,000 เยนต่อห้อง

- Meiji - Mura พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาคารทางประวัติศ่าสตร์สมัย Meiji มีอาคารเก่ามากว่า 60 อาคาร และในจำนวนนี้มี 9 อาคารที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็น Important Cultural Properties ของญี่ปุ่น
เปิดทุกวัน เวลา 09.30 - 16.00 น. ( ช่วง มี.ค. - ต.ค. ปิด 17.00 น. )
ค่าเข้าชมคนละ 1,500 เยน
มี shutttle bus จากสถานีรถไฟ Meitetsu Inuyama Line มาที่นี่ ใช้เวลา 20 นาที

- Okumura Mansion - เป็นอาคารไม้เก่าแก่สมัย Edo สร้างราวปีค.ศ. 1842 - 1840 ในรูปแบบ Dozo - zukuri
อยู่บนถนน Nakasendo เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟ Meitetsu Inuyama Line ปัจจุบันเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
มี.ค. - พ.ย. 09.00 - 17.00 น.
ธ.ค. - ก.พ. 09.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 500 เยน


- Japan Monkey Park - Japan Monkey Center และสวนสนุก
เปิดทุกวัน
01 มี.ค. - 19 ก.ค. และ 01 ก.ย. - 30 พ.ย. เวลา 09.30 - 17.00 น.
20 ก.ย. - 31 ส.ค. เวลา 09.30 - 18.00 น.
01 ธ.ค. - 28 หรือ 29 ก.พ. เวลา 09.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชมคนละ 1,500 เยน
สามารถเดินทางมาได้ด้วย Monorail จากสถานีรถไฟ Meitetsu Inuyama Line ใช้เวลาเพียง 4 นาที


- Little World - เป็น open air ethnological musem แสดงหัตถกรรมพื้นบ้านจากมากกว่า 40,000 หมู่บ้านทั่วโลก และมีอาคารตัวอย่างเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆกว่า 20 ประเทศ
เปิดทุกวัน เวลา 09.30 - 17.00 น. ( ช่วงเดือน ธ.ค. - ก.พ. ถึงเวลา 16.00 น.?)
ค่าเข้าชมคนละ 1,500 เยน
เดินทางจากสถานีรถไฟ Meitetsu Inuyama Line ด้วยรถประจำทางใช้เวลา 20 นาที

ความเห็นที่: 20 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:54 น.
ประตูทางเข้าปราสาท Inuyama

Inyama Castle มีประวัติเริ่มราวปีค.ศ.1537 เมื่อ Lord คนที่หนึ่ง Yojiro - Nobuyasu Oda ได้สร้างปราสาทนี้ขึ้น ต่อมาก็มีขุนศึกหลายคนผลัดกันเข้ามาครอบครองปราสาทเมื่อสามารถพิชิตได้


จนกระทั่งในปีค.ศ.1617 Hayatonosho Masanari Naruse ได้ครอบครองปราสาทและตระกูล Naruse ได้สืบทอดความเป็นเจ้านครและเจ้าของปราสาท Inuyama เรื่อยมา


กระทั่งปีค.ศ.1871 เมื่อประเทศญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบ Prefecture ตระกูล Naruse ได้สูญเสียกรรมสิทธิในปราสาท Inuyama อาคารหลายหลังในบริเวณปราสาทถูกรื้อถอนทำลาย ยกเว้นตัวปราสาท

ปีค.ศ.1891 เกิดแผ่นดินไหว - Great Nobi Earthquake บางส่วนของปราสาทเสียหาย และในปีค.ศ.1895 ทางการได้คืนกรรมสิทธิในปราสาท Inuyama ให้กับทายาทเจ้าของปราสาท ตระกูล Naruse ภายใต้เงื่อนไขการซ่อมแซมปราสาทให้สมบูรณ์ จึงทำให้ Inuyama Castle เป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวที่เอกชนเป็นเจ้าของ และปัจจุบันเป็นของ มูลนิธิตระกูล Naruse

ในปีค.ศ.1935 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น National Treasureความเห็นที่: 21 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:56 น.
บริเวณหน้าปราสาทและป้อมประตูทางเข้า Inuyama Castle


ปราสาท Inuyama เปิดทุกวัน ยกเว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม

เวลา 09.00 - 17.00 น.


ค่าเข้าชมคนละ 500 เยน

ความเห็นที่: 22 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 14:57 น.
บริเวณลานหน้าปราสาท Inuyama Castle จากชั้นบนของปราสาท

Inuyama Castle มีอีกชื่อหนึ่งคือ Hakutei Castle

เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นโดย Sorai Oqyu โดยอาจารย์สอนลัทธิขงจื้อในสมัย Edo
- ชื่อนี้มีที่มาจากโคลงกลอนจีนที่เขียนโดย Rihaku กวีเอกของจีนที่รู้จักดีในหมู่คนญี่ปุ่น

ความเห็นที่: 23 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:00 น.
วิวแม่น้ำ Kiso จากชั้นบนของปราสาท Inuyama Castle


Kiso River ถือเป็นแม่น้ำไรน์ของญี่ปุ่น - Nihon Rhein และเป็นหนึ่งในแม่น้ำ 100 สายที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น


นอกจากนั้นการจับปลาด้วยนกกาน้ำที่ Inuyama มีประวัติมากว่า 340 ปี มีการแสดงการจับปลาด้วยนกกาน้ำในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค.
ตอนเย็นประมาณ 18.00 - 20.15 น. หากอากาศไม่ดีก็อาจยกเลิก
วันและเวลา ค่าใช้จ่าย ต้องตรวจสอบกับ
http://www.kisogawa-kanskou .com

ความเห็นที่: 24 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:02 น.
Kiso River, Inuyama


ที่เมือง Inuyama มีงานเทศกาลต่างๆที่สำคัญมีดังนี้

- Inuyama Festival - จัดขึ้นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี เวลา 16.35 น. ที่ Haritsuna Shrine มีขบวนรถศาลเจ้าสูงสามชั้น ( Festival Floats ) มากถึง 13 ลำ
ซึ่งทุกลำจะมีตัวหุ่นกล - Karakuri - doll แสดงการเคลื่อนไหวอยู่บนส่วนบนสุดของ Festival Float ประกอบด้วยเสียงดนตรีจากขลุ่ยและกลองญี่ปุ่น
ในตอนกลางคืนทุกลำก็จะมีการประดับโคมประทีบถึง 365 ดวง สว่างไสวคล้ายเมืองในฝันทีเดียว

- Nihon Rhein Summer Festival - เป็นงานเทศกาลดอกไม้ไฟบริเวณแม่น้ำ Kiso ใกล้ Twin Bridge จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 10 ส.ค. ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ด้วยดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นจากเรือที่จอดในแม่น้ำ กว่า 3,000 ลูก มี highlight คือดอกไม้ไฟราวยาว 300 ม. - Niagara Falls

- Momotaro Shrine Festival - เทศกาลฉลองศาล Momotaro - Peach Boy ตำนานโบราณ
จัดขึ้นทุกปี วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม

ความเห็นที่: 25 ตอบโดย: canaregg เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:04 น.
ทันใจจริงๆครับ เพิ่งบ่นถึงตะกี้ เมืองต่อไปก็มาพอดี 

ความเห็นที่: 26 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:04 น.
Momotaro Shrine , Inuyama

อยู่บริเวณ Momotaro Park ริมฝั่งแม่น้ำ Kiso River ไม่ไกลจาก Jakko - in Temple และ Japan Monkey Park

ความเห็นที่: 27 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:09 น.
ส่งท้ายเมือง Inuyama ด้วยฝาท่อเอกลักษณ์ของเมืองนี้

ความเห็นที่: 28 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:13 น.
แผนที่รถไฟไปเมือง Okazaki

ความเห็นที่: 29 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:16 น.
ภาพพิมพ์ไม้ ภาพในอดีตของเมือง Okazaki ฝีมือศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่น Ando Hiroshige
ภาพขบวนของ daimyo กำลังข้ามสะพาน Yahagi ( สะพานที่ยาวที่สุดของถนนหลวงเส้นทาง Tokaido ) ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Yahagi


Okazaki เป็นเมืองในเขต Aichi Prefecture , Chubu Tokai Region


ต้นไม้สัญลักษณ์ของเมือง Okazaki คือ Black Pine Tree

ดอกไม้สัญลักษณ์ของเมือง Okazaki คือ Wisteria

ความเห็นที่: 30 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:20 น.
ภาพพิมพ์ไม้ อดีตเมือง Okazaki ฝีมือศิลปิน Ando Hiroshige


แถมให้คุณ สนุกประเทศ


ในภาพเห็น Okazaki Castle อยู่เบื้องหลัง

ความเห็นที่: 31 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:27 น.
Okazaki Castle


บ้านเกิดโชกุน Tokugawa Iyeyasu


Okazaki Castle ในปัจจุบันเป็นปราสาทที่ถูกสร้างจำลองขึ้นในปีค.ศ.1959 ด้วยขนาดและรูปแบบเดิม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกรื้อทำลายในปีค.ศ.1873


ปราสาท Okazaki ดั้งเดืมนั้น มีประวัติย้อนหลังไปในปีค.ศ.1455 สร้างขึ้นโดยนักรบ Saigo Tsugiyori บริเวณที่เป็น Myodaiji ในปัจจุบัน ( ไม่ใช่บริเวณที่ตั้งปราสาททุกวันนี้ ) สันนิษฐานว่าเป็นเพียงแค่ป้อมปราการที่สร้างด้วยไม้


ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนอำนาจเหนือดินแดนนี้ มายังตระกูล Matsudaira ซึ่ง Matsudairu Kiyoyasu ได้เข้าครอบครองปราสาทในปีค.ศ.1524 และย้ายปราสาทมา ณ ที่ปัจจุบัน

และในปีค.ศ.1543 หลานชายของ Kiyoyasu คือ Matsudaira Motoyasu ได้ถือกำเนิดขึ้นที่ปราสาทนี้ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Tokugawa Ieyasu

Okazaki Castle เป็นศูนย์บัญชาการของ Tokugawa Ieyasu ในระหว่างปีค.ศ.1560 - 1590 ก่อนย้ายไปยังเมือง Edo ( Tokyo ในปัจจุบัน ) แต่ก็ยังคงมีความสำคัญในทางการทหารและการเมืองอยู่ เป็นที่ทำการและจวนของ daimyo แห่ง Mikawa โดยผู้ที่ได้มาครองเมืองนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความภักดียิ่งต่อองค์โชกุน - Honda Yasunori ซึ่งในปีค.ศ.1617 เขาได้ปรับปรุงปราสาทให้เป็น 3 ระดับ , มี 5 ชั้น

ปราสาทแห่งนี้ถูกรื้อลงในปีค.ศ.1873 ในสมัย Meiji และได้รับการจำลองสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959 โดยเพิ่มเติมเป็นพิพิธภัณฑ์ , Noh Theatre , Tea House ( Kishoan ) , Tokugawa Shrine , Okazaki Park โดยปลูก ซากุระ และต้น Wisteria


ปราสาท Okazaki เปิดทุกวัน ยกเว้น 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. เวลา 09.00 - 16.30 น.
ค่าเข้าชมคนละ 200 เยน
ค่าชมปราสาท พร้อมกับค่าเข้าชม Mikawa Bushi Museum รวมกัน คนละ500 เยน
การเข้าชมสวน Okazaki Park ไม่คิดค่าบริการ

ความเห็นที่: 32 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:28 น.
Okazaki Castle


เมือง Okazaki เป็นเมืองที่มีความสำคัญบนเส้นทางหลวง Tokaido ซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง Edo ( Tokyo ปัจจุบัน ) และเมือง Kyoto มีตำแหน่งที่ 38 บนเส้นทางหลวงนี้

คนเดินทาง , พ่อค้า , ขบวนของ daimyo ที่เดินทางไป หรือกลับจาก Edo , พวกที่เดินทางไปและกลับจากเกาหลี และผู้แสวงบุญ มักจะแวะพักหรือค้างคืนที่เมืองโอกาซากิ

Okazaki จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก นอกจากนั้นก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำอีกด้วย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย - Yahagigawa และ Otogawa มีการขนส่งข้าว , มิโซะ , หินในการก่อสร้าง และอื่นๆอีกมากมาย

การผลิตดินปืนซึ่งเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญมาก มีเพียงตระกูลของโชกุน คือตระกูล Tokugawa และตระกูล Matsudaira เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตและได้รับความไว้วางใจในการผลิตของภูมิภาค Mikawa และยังคงผลิตต่อเนื่องมามากกกว่า 4 ศตวรรษ ในปัจจุบันพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมพลุและดอกไม้ไฟ

ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์พลุและดอกไม้ไฟในญี่ปุ่นผลิตที่เมือง Okazaki ทุกๆปีวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม มีการแสดงดอกไม้ไฟ Okazaki Summer Festival จัดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ Otogawa และแม่น้ำ Yahagigawa ช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น.
ใช้เวลาเดินจากสถานีรถไฟ Higashi - Okazaki หรือ Meitetsu Nagoya Line เพียง 15 นาที

ดั้งเดิมเป็นเทศกาล Sugou Shrine Festival ซึ่งชาวเรือที่มีอาชีพพายเรือข้ามฝาก แสดงความเครพและเฉลืมฉลองต่อองค์เทพแห่งท้องน้ำที่ประทานความปลอดภัย เป็นประจำปีมากว่า 350 ปี และในต้นศตวรรษที่19 พลุและดอกไม้ไฟเริ่มเข้ามามีบทบาทในงานประเพณีนี้มากขึ้น จนเป็นงานหลักไปเลยในปัจจุบัน

ความเห็นที่: 34 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:34 น.
Gomangoku Wisteria


ดอกไม้สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของเมือง Okazaki


Okazaki มีเทศกาลมากมายตลอดทั้งปี ที่สำคัญก็มี

- The Cherry Blossom Festival - เทศกาลชมดอกซากุระ ที่ Okazaki Park บริเวณ Okazaki Castle และที่ Kota Culture Parkประมาณช่วงต้นเดือนเม.ย ถึงกลางเดือน
นอกจากนี้ที่ Okuyamada มีต้นซากุระ - Weeping Cherry Tree ( แบบเดียวกับต้นที่อยู่ที่ Kyoto ใกล้วัด Kiyomizu ) ซากุระต้นนี้อายุกว่า 1,200 ปี

- Ieyasu Parade - เป็นการแสดงการเคลื่อนขบวนทัพของโชกุน Tokugawa Ieyasu และมีผู้แสดงแต่งตัวเป็นโชกุนในชุดนักรบ พร้อมทหาร ขบวนเริ่มจาก Iga Hachiman - gu Shrine ใน Iga - cho เวลาประมาณ 13.30 น.ไปสิ้นสุดที่ Okazaki Castle
จัดขึ้นวันเสาร์หนึ่ง ในช่วงต้นเดือนเม.ย. ปกติมักเป็นวันเสาร์แรกของเดือน

- Spring Festival at Suga Shrine - ขบวนแห่รถศาลเจ้า Festival Floats 5 ลำ จัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่ใกล้วันที่ 14 เม.ย.

นอกจากนั้นยังมีเทศกาลอีกหลายเทศกาล ตลอดทั้งปีความเห็นที่: 35 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:35 น.
Gomangoku Wisteria

ชมดอก Wisteria ใกล้ๆ

Okazaki มีวัดที่สำคัญมากวัดหนึ่ง คึอ

- Takisanji Tempel - วัดที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 โดยพระบัญชาของจักรพรรดิ Tenmu

อาคารในปัจจุบันถูกสร้างในราวปีค.ศ.1200 โดยพระชื่อ Kanden ซึ่งเป็นญาตกับนักรบผู้มีชื่อเสียงและผู้ก่อตั้งโชกุน สายKamakura - Minamoto Yoritomo ( ค.ศ. 1147 -1199 ) เป็นวัดพุทธ นิกายเซน และมีศาลาที่มีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม ขนาดเท่า Yoritomo และได้บรรจุผมและฟันของโชกุน Yoritomo บริเวณส่วนท้องขององค์พระ

อาคารเหล่านี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัย Kamakura ( ค.ศ. 1185 - 1333 )
หลายอาคารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น National Cultural Properties - Kamakura - styled Main Hall , Sanmon Gate , และ รูปพระโพธิสัตว์ ฯ

ด้านข้างของ Main Hall Takisanji Temple เป็นศาลชินโต ที่สร้างโดยโชกุน Tokugawa Iemitsu ในปีค.ศ.1646 เพื่ออุทิศกุศลให้ Tokugawa Ieyasu ผู้เป็นปู่ ( หนึ่งในสามศาลที่เป็น Toshogu Shrine ที่สวยงาม - อีกสองแห่งอยู่ที่ Nikko และ Kunozan ) - ศาลนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Important National Cutural Properties ด้วย


Takisanji Temple อยู่ด้านเหนือของเมือง Okazaki ไปได้จากสถานีรถไฟ Meitetsu ด้วยรถประจำทาง Meitetsu Yonagochi หรือ Takisanji ลงที่ป้าย Takisanji Shita แล้วเดินไปทางซ้ายอีกประมาณ 10 นาที

หรือหากจะไป Daijuji Temple อยู่แล้วก็เรืิ่มจากสถานีรถไฟ ใช้รถประจำทาง Meitetsu Daijuji และจากป้ายรถ Daijuji เดินประมาณ 8 นาที ถึงวัด Daijuji เสร็จการชมวัด Daijuji เดินไปอีกประมาณ 40 นาที หากสามารถเช่ารถจักรยานได้จะสะดวกมาที่สุด

นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากเช่น Daijuji Temple , Hozoji Temple , Iga Hachimagu Shrine, Myogenji Temple , Okutono Jinya , Otogawa Yana , Rokusho Jinja Shrine , Shinpukuji Temple, Tenonji Temple ดูลิงก์
http://key.mikawa.cc/english/tourism.php


ลิงก์รถประจำทางเมือง Okazaki :
http://key.mikawa.cc/english/bus.php

ความเห็นที่: 36 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:37 น.

บ้านสวยในเมือง Okazakiผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเมือง Okazaki

- Hatcho Miso ผลิตจากถั่วเหลืองนึ่ง ( ทั่วไปใช้วิธีต้ม ) และหมักนานกว่า 3 ปี มีประวัติการผลิตต่อเนื่องยาวนานกว่า 500 ปี เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ส่งไปใช้ในห้องเครื่องหลวงของพระจักรพรรดิ ตั้งแต่สมัย Meiji จนถึงปัจจุบัน
มีกระทู้เก่าของคุณ Canaregg พาไปชมแล้ว อยากได้รายละเอียด กลับไปดูกระทู้นี้นะครับ
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=81419&topic_id=82107


- Sake เหล้าสาเกที่นี่บางยี่ห้อมีการผลิตมากว่า 300 ปี

- Awayuki - ขนมหวานพื้นเมืองที่โด่งดัง ทำจากไข่ขาว เริ่มผลิตที่ Okazaki ตั้งแต่ปีค.ศ.1868

- Miyazaki Tea ชาคุณภาพดีที่มีความฝาดน้อย เหมาะสำหรับทุกวัย

- Fudegaki Persimmon ลูกพลับพันธุ์ลูกยาว
และขนม Fudegaki Manju Buns ทีทำจากลูกพลับ Fudegaki


ความเห็นที่: 37 ตอบโดย: kux เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 15:39 น.
ส่งท้ายเมือง Okazaki ด้วยฝาท่อเอกลักษณ์ของเมือง Okazaki

ความเห็นที่: 38 ตอบโดย: happyfeet เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 19:51 น.

 เชื่อแล้วละค่ะว่า ไม่ใช่แค่เป็นคนที่เก็บรายละเอียดข้างทางได้ดีเยี่ยมเท่านั้น

      แต่ถึงขนาดก้มหน้าก้มตาเก็บถึงรายละเอียดความน่าสนใจของฝาท่อนี่  

      ......ไม่ธรรมดาค่ะ


ความเห็นที่: 39 ตอบโดย: nath เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 22:08 น.
ตามมาเที่ยวต่อครับ...ชอบภาพพิมพ์เหมือนกัน...

ความเห็นที่: 40 ตอบโดย: Pine Tree เมื่อ: 5 เม.ย. 2550 เวลา 23:14 น.

งดงามมากเลย เก็บรายละเอียดได้อย่างยอดเยี่ยม

ผมมีความทรงจำที่ดี ที่ จังหวัด Aichi มากครับ โดยเฉพาะเมือง Okazaki

เล็กๆ เรียบง่าย นักเท่องเที่ยวไม่เยอะ วัดวาอารามงดงาม หลายวัด หลายศาลเจ้า เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเข้า


ความเห็นที่: 41 ตอบโดย: Aunn เมื่อ: 7 เม.ย. 2550 เวลา 07:02 น.

ขอบคุณ คุณ Kux มากเลยครับ ที่แนะนำที่เที่ยวในเขต Achi น่าสนใจมากเลยครับ

เสียดายต้นสนดำบนเส้นทางหลวงเก่า Tokaido ที่เหลือเพียง 100 กว่าต้นเองนะครับ

มีโอกาสต้องขอตามรอยไปบ้างแล้วครับ   จด...จด...จด 


ความเห็นที่: 42 ตอบโดย: kux เมื่อ: 7 เม.ย. 2550 เวลา 21:52 น.
คุณ Canaregg - ขอบคุณที่ติดตาม รอหน่อยนะครับ ต้องรอว่างก่อนทั้งรูปและข้อมูลจะตามมา กลัวตกหน้าเสียก่อนกระทู้จบเหมือนกันอะ


คุณ Happyfeet - ขอบคุณครับ ก็พยายามหารายละเอียดที่คนสนใจมาให้ชม


คุณ Nath - ขอบคุณครับที่ติดตาม พยายามหาภาพพิมพ์ไม้มาให้ชมอีก ผมชอบผลงานของศิลปินเอกทั้ง ท่าน Hiroshige และท่าน Hokusai ครับ


คุณ Pine Tree - ขอบคุณครับ ครับ เมือง Okazaki เรียบง่ายและมีเสน่ห์มากๆ รวมทั้งอีกหลายเมืองใน Aichi Prefecture ผมหลงเสน่ห์แถวนี้มากทีเดียว ว่าจะกลับไปอีกอะ...


คุณ Aunn - ขอบคุณที่ติดตาม คราวหน้าหลังคุณไปเที่ยวแถวนี้ ผมคงได้รับรายละเอียดจากคุณ Aunn เพิ่มขึ้นแน่นอนทีเดียว โดยเฉพาะเส้นทางการเดินทาง ฝีมือน่านับถือทีเดียวครับ

ความเห็นที่: 43 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 00:27 น.
ภาพพิมพ์ไม้ รูป Yatsuhashi in Mikawa Province ( Mikawa no Yatsuhashi no Kozu )
โดยศิลปินเอก Katsushika Hokusai


ภาพในอดีตปีค.ศ.1834 แสดงสะพานทอดเหนือสวนดอก Iris ของวัด Muryojuji Temple , Mikawa Yatsuhashi , Chiryu City


หมายเหตุ สะพานสร้างไว้เพื่อป้องกันการเหยียบย่ำบรรดาต้นดอก Iris ที่บอบบาง จากการมาชมของผู้คนจำนวนมาก

ความเห็นที่: 44 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 00:58 น.
ดอก Iris ที่ Muryojuji Temple


ดอก Iris ที่วัดนี้มีชื่อพันธุ์เป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Kakitsubata ( = rabbit ears Iris )Muryojuji Temple เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากจากบทโคลงของกวีที่มีชื่อเสียง สมัย Heian ในราวศตวรรษที่ 9 - Ariwara no Narihira บรรยายถึงสวนดอก Iris ที่เขาได้เดินทางมาชม

เขาเขียนโคลงนี้โดยใช้คำ Ka , Ki , Tsu , Ba , Ta ไว้นำหน้าแต่ละบาทของโคลง (คล้ายโคลงกระทู้เดี่ยว ของไทย ) ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา


เทศกาลการชมดอก Iris ของวัด Muryojuji Temple ช่วงปลายเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือนพ.ค.


การเดินทางมาที่นี่ ดูแผนที่รถไฟ และลิงก์ ที่ให้ไว้แรกสุด
วัดนี้อยู่ห่างจากสถานี Mikawa Yatsuhashi ของเส้นทางรถไฟสาย Meitetsu Mikawa Line เพียงใช้เวลาเดิน 5 นาที

ความเห็นที่: 45 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:01 น.
ดอก Iris วัด Muryojuji Temple , Yatsuhasi cho , Chiryu City


ยังมีดอก Iris ไม่มากนัก เนื่องจากเป็นต้นฤดู

ความเห็นที่: 46 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:05 น.
Irises at Muryojuji Temple , Mikawa Yatsuhashi , Chiryu City

ความเห็นที่: 47 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:07 น.
ดอก Iris ที่วัด Muryojuji Temple , Yatsuhashi cho , Chiryu City

ความเห็นที่: 48 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:12 น.
ส่งท้ายกระทู้ด้วยดอกไม้ 3 ภาพ
ดอกไม้สวยๆ ข้างทาง ระหว่างทางกลับเมือง Nagoya

ดอก Azelea

ความเห็นที่: 49 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:14 น.
ดอก Azelea สีสวยข้างทาง

ความเห็นที่: 50 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 01:16 น.
ดอก Azelea สีสด

ความเห็นที่: 51 ตอบโดย: MNP เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 13:46 น.
ข้อมูลเยี่ยมเหมือนเดิม..........รูปก็สดใสสวยงามคร๊าฟ..............

ความเห็นที่: 52 ตอบโดย: kux เมื่อ: 8 เม.ย. 2550 เวลา 19:33 น.
คุณ MNP - ขอบคุณครับ......