กระทู้ที่ 310940: ***ภัทร SHOP***~เสื้อยืด~ LEVI’S ORANGE TAB ~ ADIDAS CLIMA LITE ~Calvin Klein~NIKE FIT DRY~HOLLISTER~ LECOQSPORTIF~ CONVERSE ~15 รายการ (VERSION 539

โดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:23 น.

ฝากด้วยค่ะ

http://www.namname27.com/?cid=1239457


ความเห็นที่: 41 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:14 น.

รายการที่  14  LONSDALE  made  in  KOREA

ไหล่กว้าง  20   นิ้ว  อกกว้าง  23.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  26.5  นิ้ว  ความยาวแขน  25  นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  190  บาท 


ความเห็นที่: 40 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:13 น.
รายการที่ 13 CONVERSE ไหล่กว้าง 19 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27 นิ้ว ความยาวแขน 24.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 220 บาท

ความเห็นที่: 37 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:09 น.
รายการที่ 12 NIKE FIT DRY made in INDONESIA ไหล่กว้าง 19 นิ้ว อกกว้าง 19 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24 นิ้ว ความยาวแขน 21 นิ้ว ผ้านิ่มมากค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 230 บาท

ความเห็นที่: 38 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:09 น.
รายการที่ 13 CONVERSE ไหล่กว้าง 19 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27 นิ้ว ความยาวแขน 24.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 220 บาท

ความเห็นที่: 39 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:10 น.
รายการที่ 13 CONVERSE ไหล่กว้าง 19 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27 นิ้ว ความยาวแขน 24.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 220 บาท

ความเห็นที่: 52 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 8 ม.ค. 2555 เวลา 19:38 น.

ขอบคุณค่ะ


ความเห็นที่: 1 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:24 น.

ฝากด้วยค่ะ

http://www.namname27.com/?cid=1239457


ความเห็นที่: 2 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:24 น.

รายการที่  1  ~  LECOQSPORTIF 

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  19  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25.5  นิ้ว ความยาวแขน  24  นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  220  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  2  ~  TRUGO

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27  นิ้ว ความยาวแขน  21 นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  3  ~  HOLLISTER  made  in  VIETNAM size L

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  28  นิ้ว ความยาวแขน  30.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  290  บาท palida1  

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  4  ~  NIKE  FIT  DRY  made  in  INDONESIA

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  20.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  23 นิ้ว  มีรูเล็ก ๆ ตามที่วงด้านหลังค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  5  ~  ADIDAS  made  in  CHINA

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  20 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว ความยาวแขน  19 นิ้ว  ชายเสื้อซีดตามภาพค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  6  ~  NIKE  made  in  CHINA  size  L

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  19 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  7  ~  LEVI’S  made  in  CHINA 

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  21  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25  นิ้ว ความยาวแขน  24 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  8  ~  Calvin Klein  made  in  MEXICO

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  19.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว ความยาวแขน  23.5 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  250  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  9  ~  ADIDAS CLIMA LITE made  in  INDONESIA

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  21  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  290  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  10  ~  LEVI’S ORANGE TAB  

ไหล่กว้าง  15.5   นิ้ว  อกกว้าง  19.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  270  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

 

รายการที่  11   NIKE MANCESTER UNITED  made  in  KOREA  size  XL/105

ไหล่กว้าง  20   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5  นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  250  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  12  NIKE FIT DRY  made  in  INDONESIA  

ไหล่กว้าง  19   นิ้ว  อกกว้าง  19  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว  ความยาวแขน  21  นิ้ว   ผ้านิ่มมากค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  230  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

รายการที่  13  CONVERSE 

ไหล่กว้าง  19   นิ้ว  อกกว้าง  21  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27  นิ้ว  ความยาวแขน  24.5  นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  220  บาท 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

 

รายการที่  14  LONSDALE  made  in  KOREA

ไหล่กว้าง  20   นิ้ว  อกกว้าง  23.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  26.5  นิ้ว  ความยาวแขน  25  นิ้ว  ราคาไม่รวมค่าส่ง  190  บาท 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

รายการที่  15  LEVI’S  RED TAB

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  20.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25  นิ้ว  ความยาวแขน  24  นิ้ว  ราคาไม่รวมค่าส่ง  180  บาท 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


ความเห็นที่: 3 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:25 น.

รายการที่ 1 ~ LECOQSPORTIF

ไหล่กว้าง 16.5 นิ้ว อกกว้าง 19 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25.5 นิ้ว ความยาวแขน 24 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าส่ง 220 บาท


ความเห็นที่: 6 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:33 น.

รายการที่  2  ~  TRUGO

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27  นิ้ว ความยาวแขน  21 นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 5 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:31 น.

รายการที่  2  ~  TRUGO

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27  นิ้ว ความยาวแขน  21 นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 7 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:35 น.

รายการที่  2  ~  TRUGO

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  27  นิ้ว ความยาวแขน  21 นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 9 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:37 น.

รายการที่  3  ~  HOLLISTER  made  in  VIETNAM size L

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  28  นิ้ว ความยาวแขน  30.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  290  บาท 


ความเห็นที่: 8 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:37 น.

รายการที่  3  ~  HOLLISTER  made  in  VIETNAM size L

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  28  นิ้ว ความยาวแขน  30.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  290  บาท 


ความเห็นที่: 12 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:40 น.

รายการที่  4  ~  NIKE  FIT  DRY  made  in  INDONESIA

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  20.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  23 นิ้ว  มีรูเล็ก ๆ ตามที่วงด้านหลังค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 


ความเห็นที่: 13 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:41 น.

รายการที่  5  ~  ADIDAS  made  in  CHINA

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  20 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว ความยาวแขน  19 นิ้ว  ชายเสื้อซีดตามภาพค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 


ความเห็นที่: 14 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:41 น.

รายการที่  5  ~  ADIDAS  made  in  CHINA

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  20 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว ความยาวแขน  19 นิ้ว  ชายเสื้อซีดตามภาพค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 


ความเห็นที่: 15 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:41 น.

รายการที่  5  ~  ADIDAS  made  in  CHINA

ไหล่กว้าง  18   นิ้ว  อกกว้าง  20 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24  นิ้ว ความยาวแขน  19 นิ้ว  ชายเสื้อซีดตามภาพค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 


ความเห็นที่: 10 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:38 น.

รายการที่  3  ~  HOLLISTER  made  in  VIETNAM size L

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  22.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  28  นิ้ว ความยาวแขน  30.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  290  บาท 


ความเห็นที่: 11 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:39 น.

รายการที่  4  ~  NIKE  FIT  DRY  made  in  INDONESIA

ไหล่กว้าง  16.5   นิ้ว  อกกว้าง  20.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  23 นิ้ว  มีรูเล็ก ๆ ตามที่วงด้านหลังค่ะ  ราคาไม่รวมค่าส่ง  160  บาท 


ความเห็นที่: 16 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:43 น.

รายการที่  6  ~  NIKE  made  in  CHINA  size  L

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  19 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 17 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:43 น.

รายการที่  6  ~  NIKE  made  in  CHINA  size  L

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  19 นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยมากค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 18 ตอบโดย: palida1 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:44 น.
รับ3ครับ

ความเห็นที่: 19 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:44 น.

รายการที่  7  ~  LEVI’S  made  in  CHINA 

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  21  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25  นิ้ว ความยาวแขน  24 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 20 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:46 น.

รายการที่  7  ~  LEVI’S  made  in  CHINA 

ไหล่กว้าง  17.5   นิ้ว  อกกว้าง  21  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  25  นิ้ว ความยาวแขน  24 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  260  บาท 


ความเห็นที่: 21 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:46 น.
รายการที่ 7 ~ LEVI’S made in CHINA ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25 นิ้ว ความยาวแขน 24 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 260 บาท

ความเห็นที่: 22 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:55 น.
รายการที่ 8 ~ Calvin Klein made in MEXICO ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 19.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24 นิ้ว ความยาวแขน 23.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท

ความเห็นที่: 23 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:55 น.
รายการที่ 8 ~ Calvin Klein made in MEXICO ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 19.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24 นิ้ว ความยาวแขน 23.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท

ความเห็นที่: 24 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:56 น.
รายการที่ 8 ~ Calvin Klein made in MEXICO ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 19.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24 นิ้ว ความยาวแขน 23.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท

ความเห็นที่: 25 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:58 น.
รายการที่ 9 ~ ADIDAS CLIMA LITE made in INDONESIA ไหล่กว้าง 18 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยมากค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 290 บาท

ความเห็นที่: 26 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:58 น.
รายการที่ 9 ~ ADIDAS CLIMA LITE made in INDONESIA ไหล่กว้าง 18 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยมากค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 290 บาท

ความเห็นที่: 27 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 6 ม.ค. 2555 เวลา 23:58 น.
รายการที่ 9 ~ ADIDAS CLIMA LITE made in INDONESIA ไหล่กว้าง 18 นิ้ว อกกว้าง 21 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยมากค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 290 บาท

ความเห็นที่: 28 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:00 น.
รายการที่ 10 ~ LEVI’S ORANGE TAB ไหล่กว้าง 15.5 นิ้ว อกกว้าง 19.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 270 บาท

ความเห็นที่: 29 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:00 น.

รายการที่  10  ~  LEVI’S ORANGE TAB  

ไหล่กว้าง  15.5   นิ้ว  อกกว้าง  19.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  24.5  นิ้ว ความยาวแขน  22.5 นิ้ว  สภาพสวยค่ะ   ราคาไม่รวมค่าส่ง  270  บาท 


ความเห็นที่: 30 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:00 น.
รายการที่ 10 ~ LEVI’S ORANGE TAB ไหล่กว้าง 15.5 นิ้ว อกกว้าง 19.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 270 บาท

ความเห็นที่: 31 ตอบโดย: huajuck เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:01 น.

ความเห็นที่: 32 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:02 น.

รายการที่ 11 NIKE MANCESTER UNITED made in KOREA size XL/105

ไหล่กว้าง 20 นิ้ว อกกว้าง 22.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท


ความเห็นที่: 33 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:02 น.
รายการที่ 11 NIKE MANCESTER UNITED made in KOREA size XL/105 ไหล่กว้าง 20 นิ้ว อกกว้าง 22.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท

ความเห็นที่: 34 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:08 น.
รายการที่ 11 NIKE MANCESTER UNITED made in KOREA size XL/105 ไหล่กว้าง 20 นิ้ว อกกว้าง 22.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 27.5 นิ้ว ความยาวแขน 22.5 นิ้ว สภาพสวยค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 250 บาท

ความเห็นที่: 35 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:08 น.
รายการที่ 12 NIKE FIT DRY made in INDONESIA ไหล่กว้าง 19 นิ้ว อกกว้าง 19 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 24 นิ้ว ความยาวแขน 21 นิ้ว ผ้านิ่มมากค่ะ ราคาไม่รวมค่าส่ง 230 บาท

ความเห็นที่: 36 ตอบโดย: leonado383 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:08 น.
ร่ำรวยนะครับ

ความเห็นที่: 42 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:14 น.
รายการที่ 14 LONSDALE made in KOREA ไหล่กว้าง 20 นิ้ว อกกว้าง 23.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 26.5 นิ้ว ความยาวแขน 25 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าส่ง 190 บาท

ความเห็นที่: 43 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:14 น.

รายการที่  14  LONSDALE  made  in  KOREA

ไหล่กว้าง  20   นิ้ว  อกกว้าง  23.5  นิ้ว  ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ  26.5  นิ้ว  ความยาวแขน  25  นิ้ว   ราคาไม่รวมค่าส่ง  190  บาท 


ความเห็นที่: 44 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:16 น.
รายการที่ 15 LEVI’S RED TAB ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 20.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25 นิ้ว ความยาวแขน 24 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าส่ง 180 บาท

ความเห็นที่: 45 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:16 น.
รายการที่ 15 LEVI’S RED TAB ไหล่กว้าง 17.5 นิ้ว อกกว้าง 20.5 นิ้ว ความยาวไหล่ถึงชายเสื้อ 25 นิ้ว ความยาวแขน 24 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าส่ง 180 บาท

ความเห็นที่: 46 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:22 น.
''

ความเห็นที่: 47 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:24 น.

ฝากด้วยค่ะ

 

***ภัทร SHOP***~ เสื้อ ~ FOX ~ THE NORTH FACE ~ ABATHING APE ~ NIKE DRY FIT ~ ADIDAS CLIMA COOL ~ 12 รายการ ~(VERSION 538)

 

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=79&topic_no=310754&topic_id=315252

ฝากด้วยค่ะ

***ภัทร SHOP***~เสื้อยืด~ UNDER ARMOUR HEAT GEAR ~ BODY GLOVE ~ DUNLOP MOTORSPORT ~ KAPPA ~ MIZUNO ~NIKE FIT DRY~UMBRO ~ 23 รายการ ~(VERSION 537)

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=79&topic_no=310338&topic_id=314828

 

 ***ภัทร SHOP*** ~ ~ ~ เป้ THE NORTH FACE (SURGE) ปี 2011 ~ สีดำ ~ สีแดง ~ สีน้ำเงิน ~ สีน้ำตาล ~ ~ ~ (VERSION 537)

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=79&topic_no=310199&topic_id=314688


ความเห็นที่: 48 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:24 น.
รับทราบการรับรายการที่  3  ค่ะ  คุณ palida1  ขอบคุณค่ะ 

ความเห็นที่: 49 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:26 น.
ขอบคุณมากค่ะ พี่ชาย

ความเห็นที่: 50 ตอบโดย: NAMNAME27 เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 00:27 น.
สวัสดีค่ะ  

ความเห็นที่: 51 ตอบโดย: goodup เมื่อ: 7 ม.ค. 2555 เวลา 13:25 น.
งวดที่แล้วได้รับเสื้อแล้ว....สวย....สะอาด.....และหอมน้ำยาปรับผ้า....ถูกใจมากๆๆๆขอบคุณครับ