กระทู้ที่ 196590: ข่าวกิจกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรอบเดือนมกราคม 2553

โดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 1 ก.พ. 2553 เวลา 10:54 น.
การประชุมรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง 27 ม.ค. 53 - นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมประธานและรองประธานธนาคารโลก เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  โดยมีรัฐมนตรีจากเนปาล เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 13 ประเทศที่มีเสือโคร่ง  เอ็นจีโอ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม2553 โดย วันแรก เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง ส่วนวันที่ 29 มกราคม เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการอนุรักษ์เสือโคร่ง กำหนดเจตนารมณ์ทางการเมืองในการคุ้มครองดูแลเพิ่มประชากรให้เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพราะอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารสูงสุดของประชากรสัตว์ป่าที่ชี้ได้ว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ป่า การลดการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า 

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ไทยมีเสือโคร่ง 250-300 ตัวใน 10 พื้นที่ ซึ่งขณะนี้ไทยพยายามขยายเพิ่มพื้นที่ป่าเชื่อมต่อ เช่น ระหว่างห้วยขาแข้งลงมาที่แก่งกระจาน และกุยบุรี และป่าเขาใหญ่เชื่อมต่อกับตาพระยา และกัมพูชา ที่สำคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน นอกจากนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ จากภูมิภาคอาเซียน เป็นเอเชีย โดยหวังว่าการประชุมนี้จะนำไปสู่การจัดตั้งคณะมนตรีด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง (Tiger Council) และมีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือในโลกเป็น เท่า ในปี 2022 จากปัจจุบันที่มีไม่ถึง 3,500 ตัว ซึ่งทุกประเทศต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกัน มีการจัดการและการเงินที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

ด้านธนาคารโลกระบุว่า วิกฤตการณ์เสือโคร่งยังคงมีอยู่ เพราะเสือถูกฆ่าปีละ 200 ตัว ดังนั้น ธนาคารโลกจึงพร้อมสนับสนุนการเงินและโครงการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนเสือโคร่ง พร้อมทั้งเชื่อว่าปีเสือปีนี้จะเป็นปีสำหรับเสือที่แท้จริง และย้ำว่าการอยู่รอดของเสือคือความอยู่รอดของมนุษย์เช่นกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบรางวัลผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิ J-Paul Getty แก่นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในฐานะที่ทุ่มเททำงานด้านการอนุรักษ์อย่างเด่นชัดทั้งในไทยและเวทีโลก ซึ่งนายสุวิทย์ เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้ 

ความเห็นที่: 1 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 1 ก.พ. 2553 เวลา 11:01 น.

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปูพรมตรวจพื้นที่รุกป่า 190 จุดทั่วประเทศ 28 ม.ค.53- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่เขาสอยดาวล่าสุด พบว่าไม่มีรายใหม่บุกรุกพื้นที่เข้าไป คงเหลือแต่คดีเก่าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม  นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ เตรียมปูพรมตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ อีกกว่า 190 จุด ใน 30 จังหวัดที่มีปัญหารุนแรง ตามนโยบายของ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปแล้ว นอกจากนี้ นายสุวิทย์ ยังได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่ติดกับแนวเขตอุทยานทั่วประเทศให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีการเปิดให้ผู้ถือครอง สค.1 (สิทธิครอบครอง) นำใบ สค.1 ไปยื่นออกโฉนดภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้  

นายจตุพร เปิดเผยด้วยว่า ได้ใช้โอกาสระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 1 ที่ อ.หัวหิน หารือกับอธิบดีกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติของประเทศภูฏาน ได้ข้อสรุปว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของไทยเดินทางไปภูฏานภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อดูงานด้านการดูแลพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าในอุทยานโดยชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่และได้ผล ขณะที่ภูฏานสนใจงานเรื่องการลาดตระเวน สวนสัตว์ และการท่องเที่ยวในอุทยานฯ ของไทย


ความเห็นที่: 2 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 1 ก.พ. 2553 เวลา 11:08 น.

สมาชิกเอเปก ร่วมประชุมลดโลกร้อน 27 ม.ค.53 – ผู้แทนจากเอเปก ผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ นักวิชาการ และหน่วยงานระดับท้องถิ่นจากเมืองใหญ่ของประเทศสมาชิกเอเปก 15 ประเทศ ร่วมระดมสมองในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อนาคตของภาวะโลกร้อน ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก” เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของประเทศไทยที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โดยมองภาพในระยะยาวอีก 40 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน เน้นความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น เพื่อสรุปเป็นบทเรียน ข้อเสนอเชิงนโยบาย นำเสนอผ่านช่องทางเวทีการประชุมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายของแต่ละประเทศต่อไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีแผนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกอีกร้อยละ 40 และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชที่ไม่ใช่อาหารจากร้อยละ 8 ในขณะนี้เป็นร้อยละ 20 ในปี 2020


ความเห็นที่: 3 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 1 ก.พ. 2553 เวลา 14:01 น.

พบแหล่งเสือปลาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด 31 ม.ค. 53 - นายพรชัย ปทุมรัตนาธาน กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าขณะนี้มีการค้นพบแหล่งอาศัยของเสือปลา ในเขตพื้นที่ทุ่งหนองผักชี ต.เขาแดง และ ต.ดอนยายหนู อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการสำรวจวิจัยช่วงสั้น ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 52 – มกราคม 53 ด้วยวิธีการตั้งกล้องดักถ่ายภาพ สามารถบันทึกภาพเสือปลาได้ 23 ตัว แยกจากลายบนตัวที่แตกต่างกัน และเมื่อทดลองตั้งกรงดักจับเพื่อติดวิทยุติดตามตัว ก็จับได้ถึง 15 ตัว มีทั้งตัวเมียที่มีลูกเล็ก และตัวผู้ที่มีวัยและขนาดแตกต่างกันไป ตัวสุดท้ายที่เพิ่งจับติดวิทยุไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.52 เป็นตัวผู้มีน้ำหนักถึง 12 กิโลกรัม โดยขณะนี้สามารถติดวิทยุกับเสือปลาแล้ว 13 ตัว และใช้กล้องดักถ่ายภาพ โดยมี 7 ตัวที่ยังมีสัญญาณวิทยุอยู่

นายพรชัย กล่าวว่าเสือปลาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) เพิ่งขยับสถานะขึ้นไปอยู่ในบัญชีแดงในปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทย ก่อนหน้านี้เคยถ่ายภาพเสือปลาไว้ได้นานมาแล้วที่ทะเลน้อย และไม่มีใครเจออีกเลย กระทั่งมาพบแหล่งใหญ่ในสามร้อยยอด ซึ่งตนและทีมงานกำลังวิจัยเชิงลึก ทั้งการศึกษาสถานภาพ ประชากร และการกระจายพันธุ์ ลงไปถึงเขตพื้นที่อุทยานสามร้อยยอด นอกจากนี้ ขณะนี้ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ร่วมกันอนุรักษ์แล้ว เนื่องจากพื้นที่ที่เจอเสือปลาเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านครอบครอง มีการทำนาและนากุ้ง แต่อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ก็จะกระทบกับถิ่นอาศัยของเสือปลาได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ประเมินว่าสาเหตุที่มีเสือปลาอาศัยอยู่ได้นั้น เพราะพื้นที่ชุ่มน้ำนี้ปกคลุมไปด้วยต้นธูปฤาษี มีแหล่งอาหาร คือปลา นก งู และหนู ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านจับเสือปลาได้ในเขตนาข้าว เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเสือปลาจริง และชาวบ้านยืนยันว่าเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้บ่อย ๆ ในช่วงกลางคืน เสือปลาจะมาใกล้นาข้าว เพราะมีหนู ปลา และงูให้กินเป็นอาหาร แต่ไม่ทำร้ายคน


ความเห็นที่: 4 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 5 ก.พ. 2553 เวลา 09:37 น.
เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับแรม ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมข้าราชการและพนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ื์พืช ถวายการต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ความเห็นที่: 5 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 5 ก.พ. 2553 เวลา 09:50 น.
เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จประทับแรม ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพนักงานในสังกัด ถวายการต้อนรับ

ความเห็นที่: 6 ตอบโดย: สมพล ใต้ร่มเย็น เมื่อ: 5 ก.พ. 2553 เวลา 10:05 น.
เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2553 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ ประทับแรม ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพนักงานในสังกัด ถวายการต้อนรับ