กระทู้ที่ 63790: การทำพาสปอร์ต [ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง

โดย: web_rung เมื่อ: 11 ก.ค. 2549 เวลา 10:59 น.

ไม่ทราบว่าระยะเวลาใน การทำพาสปอร์ต นั้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะ จะไปสิงคโปร์เดือนหน้านี้ พาสปอร์ต จะออกทันหรือเปล่า หลายปีก่อนที่ไปส่งเพื่อนทำต้องรอประมาณเดือนนึงอะค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้การออกหนังสือเดินทางนั้นรวดเร็วขึ้นบ้างหรือยัง


***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต  ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง


ความเห็นที่: 1 ตอบโดย: SCHUH เมื่อ: 11 ก.ค. 2549 เวลา 11:03 น.
3 วันทำการ ครับผม


***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต  ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง

ความเห็นที่: 2 ตอบโดย: web_rung เมื่อ: 11 ก.ค. 2549 เวลา 11:20 น.
รวดเร็วทันใจ ขอบคุณค่า


***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต  ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง

ความเห็นที่: 3 ตอบโดย: สัญจร เมื่อ: 13 ก.ค. 2549 เวลา 07:37 น.
ขั้นตอนการยื่นขอ หนังสือเดินทางใหม่

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 - เก็บข้อมูลชีวภาพ(วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง)- แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ ท หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ ท กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ ท โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
ในกรณีจำเป็น อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรืออาจร้องขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

การให้ผู้อื่นรับ หนังสือเดินทาง แทน
ผู้ที่ยื่นคำร้องที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขอหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการรับหนังสือเดินทาง

หน่วยงานในสังกัด กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ อาคารกรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2981-7171-99 โทรสาร. 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9 โทร.0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชั้น 8 ถนนบรมราชชนนี โทร. 0-2884-8831 , 0-2884-8838 โทรสาร 0-2884-8825

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่นศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441


***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต  ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทางความเห็นที่: 4 ตอบโดย: วุฒิ เมื่อ: 13 ก.ค. 2549 เวลา 08:46 น.

.

.

รวดเร็วทันใจ ขอบคุณค่า
------ ชมกระทรวงต่างประเทศ หรือ คุณ SCHUH หรือทั้งสองครับ (แซวอ่ะครับ)

.

เอ้อ...ขอโทษ...คุณความเห็นที่ 3 รับจ๊อบเป็น PR กระทรวงต่างประเทศด้วยหรือครับ


***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต  ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง


ความเห็นที่: 5 ตอบโดย: SCHUH เมื่อ: 14 ก.ค. 2549 เวลา 08:04 น.
555 แอบแซวๆ

ความเห็นที่: 6 ตอบโดย: Mr.OB1 เมื่อ: 25 ก.ย. 2549 เวลา 23:08 น.
***
เพิ่มเติม kw : การทำพาสปอร์ต ทำ passport พาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต ทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง

ความเห็นที่: 7 ตอบโดย: สวยสุดแห่งสยาม เมื่อ: 5 ต.ค. 2549 เวลา 14:12 น.

ถ้าต้องการไปเที่ยวที่สิงคโปร์ต้องทำวีซ่าไหมคะเพื่อนชวนไปเที่ยวค่ะ

แล้วค่าธรรมเนียมทั้งหมดเท่าไหร่


ความเห็นที่: 8 ตอบโดย: ชาวบ้าน เมื่อ: 12 ก.พ. 2550 เวลา 17:24 น.
อยากรู้ว่าสามารถไปทำ passport วันเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม (ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ) ถ้าไม่ได้แล้วมีที่ไหนที่ทำ passport วันเสาร์-อาทิตย์ได้บ้าง ไม่อยากลางานครับ

ความเห็นที่: 9 ตอบโดย: สงสัยจัง เมื่อ: 15 ก.พ. 2550 เวลา 09:49 น.
 การประทับตราเข้าเมืองที่ ตม.ถึง 27-2-07 นี้ แล้วไปต่อวีซ่า ได้ถึง 2008 จะต้องเดินทางออกนอกประเทศก่อน 27-2-07 รึเปล่า